Honorary Advisory Board

2017-2018 Honorary Advisory Board:

Raymond Chan, Shirley Ho, Wei Kao, Dankai Liu, Jason Wen, Liping Yan, Yang Yang