Board of Directors

2019-2020年理事会

President: Ping Zhou (周平)

Vice President: Charley Lu (盧春雨)

Secretary: Jia Fan (范佳)

Treasurer: Yu Gu (古瑜)

Chairman of the Board:  Hui Su(蘇慧)

 

 

Directors:

Bruce Liu (劉玉發)

Dongmei Huang(黃冬梅)

Ying Zhan (戰潁)

Kenny Wang (汪康熙)

Xudong Jia (賈旭東)

Nancy Huang (黃楠)