Current Members

Please visit our membership website https://www.orgadmin.org/cesasc  and register as member. As a registered member, you will be able to get email notification once new contents such as association news, events, journal, seminar videos and event photos are posted. You will also be able to share photos in album, participate in group discussion in forum, register event, etc.

Life Time Members:

Arlen, Michael
Chan, Leo K. P.
Chan, Steven
Chan, Thomas K.
Chang, David D.
Chang, Milton
Chang, Ning-Wu
Chang, William
Chao, George
Chao, Pong
Chao, Shu-Kong
Chen, Cheyang
Chen, Jia Ming
Chen, Donna
Chen, Peter W.
Chen, Philip
Chen, Shiuan
Chen, Wendy H. D.            
Chen, Y. Kenneth
Chi, Henry W.S.
Chi, Lois Wong
Chiang, Albert C. L.
Chiang, Martin
Chien, Raymond
Chin, Lester P.
Dai, Peter K.
Ding, Tony Y.
Fan, Jerry
Gao, Youping
He, Yutao

Ho, Chih-Ming
Ho, Dean
Ho, Shirley
Hsiai, Tzung
Hsieh, Albert
Hsu, Albert
Hsu, Alex
Hsu, Hui Pin
Huang, George Y.
Huang, John
Huang, Sheng-He
Hwang, Li-San
Im, Eastwood
Im, Elizabeth Kay  
Kao, Wei H.
Ko, Denny
Kwan, Catherine
Lan, Sikun
Lee, Alfred
Lee, Hugh
Lee, Hui-An
Lee, Jiin-Jen
Lee, Shan

Leung, Paul
Lim, Wah L.
Lin, Jimmy
Lin, Sheng-Rong
Lin, Trye-Lin
Lin, Tung-Po
Liu, Dankai

Liu, Edward
Liu, Paul I.
Liu, Robert W.
Liu, Wai-Min
Loh, W. H. T.
Lou, Elizabeth
Lou, Michael C.
Mak, Danton K.
Mar, Nelson T.
Miao, David
Qiu, James (Zhiyong)

Sie, Charles

Sun, Chieh
Sun, George
Tang, Yupai L.
Teng, Albert R. H.
Teng, Evelyn
Teng, Ta-Liang
Tsai, Mark F.
Tsai, Pin Fun

Tsiang, T. H.
Tso, Jin (Sharon)
Wang, Charles C.
Wang, Cun-Yu
Wang, Li-Jean
Wang, Senlin
Wang, T. J.
Wen, Jason
Wong, Jimmy
Woo, Chai Wei
Woo, Jer Kury
Wu, C. H. Timothy
Wu, Marven Pan
Wu, Tim
Yan, Liping
Yang, Tien Tsai
Yao, Kung
Yee, Henry
Yeh, Paul P.
Yen, Charles C.S.
Yeung, Derek
Yin, Mingsong
Yu, Pete
Yu, Sherman
Zhai, Endi
Zhang, Peter
Zhu, Konrad S
Zhan, Ying